monitoring pozycji
              Budowa I Zasada Działania Komputera
Architektura von Neumanna
Pierwsze komputery były budowane w celu rozwiązywania konkretnego problemu.
Jeśli za pomocą komputera miało być rozwiązane inne zadanie, należało zbudować inny komputer lub w najlepszym razie zmienić fizyczną budowę już istniejącego. Sytuacja zmieniła się od momentu opracowania przez Johna von Neumannna modelu logicznego komputera, którego główne założenia to: ta sama postać programów i danych (najczęściej jest to system binarny) oraz ich przechowywania w tej samej pamięci.
Architektura von Neumanna - rodzaj architektury komputera, przedstawionej po raz pierwszy w 1945 roku przez Johna von Neumanna, stworzonej wspólnie z Johnem W. Mauchly'ym i Johnem Preser Eckertem. Polega na ścisłym podziale komputera na trzy podstawowe części:
  • procesor (w ramach którego wydzielona bywa część sterująca oraz część arytmetyczno-logiczna)
  • pamięć komputera (zawierająca dane i sam program)
  • urządzenia wejścia/wyjścia
System komputerowy zbudowany w oparciu o architekturę von Neumanna powinien:
  • mieć skończoną i funkcjonalnie pełną listę rozkazów
  • mieć możliwość wprowadzenia programu do systemu komputerowego poprzez urządzenia zewnętrzne i jego przechowywanie w pamięci w sposób identyczny jak danych
  • dane i instrukcje w takim systemie powinny być jednakowo dostępne dla procesora
  • informacja jest tam przetwarzana dzięki sekwencyjnemu odczytywaniu instrukcji z pamięci komputera i wykonywaniu tych instrukcji w procesorze.
Podane warunki pozwalają przełączać system komputerowy z wykonania jednego zadania (programu) na inne bez fizycznej ingerencji w strukturę systemu, a tym samym gwarantują jego uniwersalność. System komputerowy von Neumanna nie posiada oddzielnych pamięci do przechowywania danych i instrukcji. Instrukcje jak i dane są zakodowane w postaci liczb. Bez analizy programu trudno jest określić czy dany obszar pamięci zawiera dane czy instrukcje. Wykonywany program może się sam modyfikować traktując obszar instrukcji jako dane, a po przetworzeniu tych instrukcji - danych - zacząć je wykonywać. Model komputera wykorzystującego architekturę von Neumanna jest często nazywany przykładową maszyną cyfrową (PMC).
Kreator stron internetowych - przetestuj